T: +90 (212) 259 0951 | E: info@bisamsolar.com.tr


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, "bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması" anlamına geliyor. Çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 perspektifte değerlendiriliyor. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, çevresel sürdürülebilirliğin gereği.

Sürdürülebilir enerji, bugünün enerji ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığının ve kalitesinin tehlikeye atılmaması prensibiyle hareket edilmesidir. Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak için fosil yakıtları bir kenara bırakıp sürdürülebilir enerjiye yönelmemiz şart.

Sürdürülebilir enerjiyi mümkün kılan teknolojiler, hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji ve gel-git enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi, bunlar içerisindeki en temiz, en güvenilir ve en verimli kaynaklardan biridir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle güneş ışığını en çok alan ülkelerden biri olduğu için güneş enerjisi potansiyeli açısından çok şanslıdır.

Bisam Solar olarak çevreye ve topluma değer katan bir sektörde hizmet vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ürettiğimiz projeler ve kurduğumuz sistemlerle şirketlere ekonomik fayda sağlarken, diğer yandan doğayı koruyarak dünyaya olan sorumluluğumuzu da yerine getirdiğimize inanıyoruz. Projelerimizi planlarken sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Yapılan yatırımın uzun vadede verimli ve kazançlı olmasına gösterdiğimiz özen, hem ekonomik hem de çevresel sorumluluğumuzun bir sonucudur.