T: +90 (212) 259 0951 | E: info@bisamsolar.com.tr


Sık Sorulan Sorular

Güneş enerjisi nedir?
Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir.

Yenilenebilir enerji ne demektir?
Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki enerji akışından elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları, hiçbir emisyon çıkarmaz, neredeyse hiç bakım gerektirmez, üretildiği anda tüketilebilir ve taşınabilirdir. Bu kaynaklar, güneş ışığı, rüzgâr, akan su, biyolojik süreçler ve jeotermaldir. En genel yenilenebilir enerji şekli ise güneşten gelendir.

Fotovoltaik (photovoltaic PV) sistem nedir?
Fotovoltaik, güneş pilleri ve dizinleri sayesinde güneşten elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalara verilen genel bir addır.

Solar paneller tarafından üretilen elektriği doğrudan kullanabilir miyiz?
Solar paneller, doğru akım (DC) üretirler. Ama elektriksel aletlerin neredeyse tamamı alternatif akımla (AC) çalışır. Evirici (inverter) adı verilen elektronik ekipman, solar PV sistemlerinde doğru akımı alternatif akıma çevirir.

Solar PV elektrik sistemlerini bu kadar özel kılan nedir?
Bu sistemlerin en büyük özelliği, sonsuz ve yenilenebilir bir kaynağı, güneşi, kullanarak elektrik enerjisi üretmesi ve bunu da hava kirliliği, asit yağmuru gibi iklim değişikliklerine sebep olan, su ve hava kaynaklarını kirleten emisyon gazlarını açığa çıkarmadan başarmasıdır.

Bir solar PV sistemi ne kadar elektrik üretebilir?
2 kW gücündeki bir solar sistem, ortalama yıllık 3.000 kW saat elektrik enerjisi üretebilir. Bir konutun günlük enerji tüketimini 10 kW saat olarak varsayarsak, 2 kW gücündeki bir solar PV sistemi konutun elektrik enerjisi ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılayabilir.

Bir solar PV sisteminin ömrü ne kadardır?
Solar elektrik sistemlerinin ömrü, aktif kullanım süresine ya da başka bir deyişle solar PV hücreleri tarafından elektrik enerjisine dönüştürülen güneş ışığının miktarına göre değişir. Birçok sistem, günlük 6-8 saat güneş ışığına maruz kalır. Üreticiler, solar PV modülleri için genellikle 20-25 yıllık garanti süreleri verir, fakar solar PV modüllerinin ömrü bu süreden daha uzundur.

Bir solar PV sistemin işletim ve bakımı masraflı mıdır?
Hareketli parçalara sahip olmadığı için bir solar PV sisteminin işletim ve bakımı oldukça basittir. Şebekeye bağlı sistemlerin bakımı daha da kolaydır. Kuş pisliği ve dökülen yapraklar gibi dış etkenlere karşı panelleri korumak ve temizlemek yeterlidir.

Solar PV güç birimi neden Watt değil, Wp’dir?
Wp’nin anlamı “Watt Peak” yani watt cinsinden maksimum güçtür. Örneğin, 100 Wp gücündeki bir panel, güneş tam tepedeyken yani öğlen saatlerinde (1 kW/m² solar ışınımda) 100 W gücünde elektrik enerjisi üretir.

Solar PV sistemler, bulutlu havalarda da elektrik üretirler mi?
Evet. Bir PV sistemi tam güneşli olmayan havalarda da elektrik enerjisi üretebilir. Normal bir bulutlu günde, panellerin tam güçte olmasa da elektrik enerjisi üretmesini sağlayacak dağılmış güneş ışığı mevcuttur.